By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Bijdrage aan Almeerse thema’s

Aanpak van laaggeletterdheid De VMCA heeft samen met De Schoor en Humanitas, een extra impuls gegeven aan de aanpak van laaggeletterdheid. Het doel was om laaggeletterden voor wie Nederlands de moedertaal is te bereiken. Dat is ten dele gelukt. Er zijn 300 laaggeletterden bereikt (waaronder…

De Almeerse wijkteams

Terwijl de Almeerders de wijkteams steeds beter weten te vinden en zij ook overwegend tevreden zijn over de wijkteams en de oplossingen voor hun vragen, zijn de convenant-partners van de wijkteams (De Schoor/Zorggroep Almere, MEE, gemeente Almere en VMCA) bezig met de doorontwikkeling van de…

Mantelzorg

Om te zorgen dat mantelzorgers met voldoening en zonder overbelast te raken voor hun naasten kunnen zorgen, richt de VMCA zich op mantelzorgers, professionals, werkgevers, beleidsontwikkelaars en politici. Hierbij spelen steeds het herkennen van de mantelzorger, de individuele mogelijkheden en flexibiliteit een rol. We stimuleren…

Vrijwillige inzet

Vanuit het lokale expertisecentrum voor vrijwillige inzet en mantelzorg, hebben we ons ingezet om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om vrijwilligerswerk te gaan doen, in welke vorm dan ook. Organisaties hebben we geholpen om vrijwilligers te vinden, maar juist ook om hun vrijwil-ligers te…

Groepstrainingen

De coaching en groepstrainingen sluiten goed op elkaar aan en verwijzen naar elkaar door. Dit gebeurt ook met samenwerkingspartners die interesse hebben in coaching of een training, en met alle jongeren die behoefte hebben aan coaching na een training. In 2018 zien we een toenemende…

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gecoacht. De jongeren worden één-op-één gekoppeld aan een vrijwillige coach of sluiten aan bij groepstrainingen. In beide situaties zijn de coaches vrijwilligers. De doelstelling van Matching Talents is divers: • schooluitval voorkomen en een…

Jonge zorgers

De VMCA heeft veel jonge mantelzorgers in beeld en maakt zich hard voor (h)erkenning, verlichting en versterking van deze groep. In 2018 is de VMCA in contact met 585 ( in 2017 539) jonge mantelzorgers. Het aanbod voor jonge mantelzorgers is verzameld onder de noemer:…

Coach4you

Coach4you is een preventief coachings-project voor leerlingen uit groep 8, die extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of dat ze wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied of dat er,…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.